Co cong 90 độ trơn, ren

10,000

Phụ kiện nối cong 90 độ của ống thép luồn dây điện

2 loại: trơn và ren.