Cọc tiếp địa mạ đồng Ấn Độ D16x2.4m

10,000

Mô tả

Cọc tiếp địa mạ đồng nhập khẩu từ Ấn Độ
Kích thước: 2.4m – D16

Kích thước: 2.4m – D14

Xuất Xứ: Ấn Độ