Đá cắt kim loại

10,000

– Đá cắt hiệu Advance, Thái Lan

– Tên hàng: Đá cắt (nhiều size khác nhau)

– Đơn vị tính: Miếng

– Màu: Đỏ

– Dùng cho vật liệu: Kim loại