Kim thu sét Stormaster ESE30 SS, BK 71m

10,000

Kim thu sét hiện đại Stormaster

Model: Stormaster ESE 30

Bán kính bảo vệ: 71m

Cấp bảo vệ: cấp 3

Xuất Xứ: Úc

Chứng từ: CO, CQ.