Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng Ánh Sáng Get Star GS-4008

10,000

– Trạng thái sáng: DIN4
– Trạng thái tối: DIN 9~13
– Thời gian chuyển đổi ánh sáng: <1/25000 ở nhiệt độ phòng
– Kích thước bộ kính điện tử: 110x90x8mm
– Số lượng cảm biến: 2
– Nguồn cấp: Pin mặt trời
– Cấp bảo vệ khỏi tua UV &IR: mức 16