Ống ruột gà cam – ống xoắn HDPE

10,000

Ống ruột gà cam, Ống xoắn HDPE Đường kính trong từ Ø25 mm – Ø250 mm, đường kính ngoài từ Ø32 mm – Ø320 mm.

Ống ruột gà cam, Ống xoắn HDPE sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiêp.