Trụ đỡ kim thu sét

10,000

Mô tả

Trụ đỡ kim thu sét D42/42 (4m) hoặc 42/34 (5m)

Vật liệu thép không rỉ

Độ dày 2,6mm