Tấm cách âm sọt trứng

10,000

  • Chiều ngang là 122cm (1.22m
  • Chiều dài là 91.4cm (0.91m)
  • Độ dày 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm.
  • Đóng gói: Sản phẩm được đóng theo thùng carton, số lượng tùy thuộc vào độ dày của mỗi loại..
  • Hiệu suất giảm âm tương ứng khoảng 50%