Hộp nhôm nổi kín nước

10,000

Tiêu chuẩn (Standard): IEC 60529 : 2001

Cấp độ bảo vệ (Protection degree): IP 67

Nhiệt độ sử dụng (Temperature range): -50°C to 130°C

Vật liệu (Material): Hộp kim nhôm + Nắp + Ron cao su kín nước (Aluminium Alloy + Cover + Gasket)