Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT

10,000

Tiêu chuẩn

– ANSI C80.3 / UL 797 (Mỹ)

Màu ống EMT:

– Màu trắng

Vật Liệu:

– Thép mạ kẽm (Pre-Galvanized Steel) – Tiêu chuẩn

– Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip Galvanized Steel) – Yêu cầu