Cáp đồng trần

10,000

Các loại cáp đồng trần thông dụng:

Mô tả

Các loại cáp đồng trần thông dụng:

Cáp đồng trần 11mm2 (1 kg dài 10m): 20,000đ/m

Cáp đồng trần 22mm2 (1 kg dài 5m)

Cáp đồng trần 25mm2 (1 kg dài 4.5m)

Cáp đồng trần 38mm2 (1 kg dài 3m)

Cáp đồng trần 50mm2 (1 kg dài 2.2m)

Cáp đồng trần 70mm2 (1 kg dài 1.6m)

Cáp đồng trần 95mm2 (1 kg dài 1.2m)

Cáp đồng trần 120mm2 (1 kg dài 0.96m)

Cáp đồng trần 150mm2 (1 kg nặng 0.72m)

Sản xuất theo TCVN

Xuất xứ Việt Nam