Chống sét tín hiệu mạng 24 port

10,000

Mô tả

Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu Mạng, Camera IP Dùng cho tủ jack loại 24 prot của hãng Watchfulleye, Dòng cắt xung sét Imax(8/20μs) 20KA.