Kim thu sét Protart 30, BK 65m

10,000

Kim thu sét hiện đại Protart

Model: Protart 30

Kim thu sét hiện đại Protart

Model: Protart 30

Bán kính bảo vệ: 65m

Cấp bảo vệ: cấp 3

Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Chứng từ: Hóa đơn, CO, CQ.

Bán kính bảo vệ: 65m

Cấp bảo vệ: cấp 3

Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Chứng từ: Hóa đơn, CO, CQ.