Ống đồng tiếp địa

10,000

  • Cọc tiếp địa thép mạ đồng
  • Kích thước: D14x 2.4m/ D14x3m/ D16x 2.4m/ D16x3m
  • Màu sắc: Đỏ thau
  • Sử dụng tiếp đất thoát sét cho hệ thống chống sét trực tiếp, tiếp địa cho hệ thống điện.
  • Kết nối: D14 với cáp đồng bằng bu lông.